Про нас

Місія Організації:

– сприяння підвищенню ефективності реформування основних напрямків державної політики в Україні.

Бачення Організації:

– стабільна, ефективно функціонуюча організація, яка створює аналітичні продукти, що є конкурентноспроможними та корисними для підвищення ефективності здійснення державної політики у сферах, що визначені Стратегічними напрямами діяльності Організації.

Мета діяльності Організації відповідно до Статуту:

– підвищення ефективності реформування основних напрямів реалізації державної політики в Україні, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, удосконалення чинного законодавства України задля забезпечення демократії та верховенства права в Україні на шляху до євроінтеграційних процесів.

Стратегічні напрями діяльності Організації:

Підготовка аналітичних продуктів, практичних рекомендації та проектів нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення (підвищення ефективності):

1) реформування у сфері діяльності органів юстиції;

2) реформування у сфері державної служби та державного управління;

3) реформування територіальної організації влади та місцевого самоврядування (реформа децентралізації);

4) державної мовної політики;

5) державної політики щодо повернення окупованих територій Донбасу і Криму;

6) законодавчих механізмів політичної відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, депутатського корпусу, а також політичних партій та посадових осіб їх керівних органів.

Основні види діяльності Організації:
 • підвищення ефективності реформування основних напрямів реалізації державної політики в Україні;
 • удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики за основними напрямами життєдіяльності суспільства;

Проведення аналітичної та моніторингової роботи;

 • Проведення адвокаційних кампаній;
 • Проведення публічних заходів;
 • Проведення наукових досліджень;
 • Проведення культурно-просвітницьких та інших заходів соціальної спрямованості.
Працюємо з метою:
 • підвищення ефективності реформування основних напрямів реалізації державної політики в Україні;
 • удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики за основними напрямами життєдіяльності суспільства;
 • підвищення ефективності реформування основних напрямів реалізації державної політики в Україні;
 • удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики за основними напрямами життєдіяльності суспільства;
Розвиваємо:
 • громадський контроль за імплементацією сучасних реформ;
 • пропозиції з удосконалення механізмів функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • наукові дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні.
Реалізуємо:
 • громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • правову експертизу законопроектів;
 • підготовку проектів законів та інших нормативно-правових актів;
 • експертне оцінювання ефективності реформування основних напрямів реалізації державної політики в Україні.
Аналізуємо:
 • діяльність органів державної влади на предмет дотримання Конституції та законів України, зобов’язань, що випливають із членства у Раді Європи, та умов євроінтеграції;
 • законопроекти українського парламенту;
 • ризики при впровадженні реформ основних напрямів реалізації державної політики в Україні
Допомагаємо:
 • суб’єктам нормотворення у розробці нормативно-правових актів;
 • органам державної влади у виявленні проблемних аспектів діяльності;
 • громадськості у розумінні сучасних процесів реформування;
 • академічній спільності та експертному співтовариству в об’єднанні зусиль задля підвищення ефективності сучасних реформ.