Про нас

Працюємо з метою:
 • підвищення ефективності реформування основних напрямів реалізації державної політики в Україні;
 • удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики за основними напрямами життєдіяльності суспільства;
Розвиваємо:
 • громадський контроль за імплементацією сучасних реформ;
 • пропозиції з удосконалення механізмів функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • наукові дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні.
Реалізуємо:
 • громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • правову експертизу законопроектів;
 • підготовку проектів законів та інших нормативно-правових актів;
 • експертне оцінювання ефективності реформування основних напрямів реалізації державної політики в Україні.
Аналізуємо:
 • діяльність органів державної влади на предмет дотримання Конституції та законів України, зобов’язань, що випливають із членства у Раді Європи, та умов євроінтеграції;
 • законопроекти українського парламенту;
 • ризики при впровадженні реформ основних напрямів реалізації державної політики в Україні
Допомагаємо:
 • суб’єктам нормотворення у розробці нормативно-правових актів;
 • органам державної влади у виявленні проблемних аспектів діяльності;
 • громадськості у розумінні сучасних процесів реформування;
 • академічній спільності та експертному співтовариству в об’єднанні зусиль задля підвищення ефективності сучасних реформ.