ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ: ЩО ДАЛІ?

09 листопада цього року Верховна Рада України 234 голосами «ЗА» ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» (законопроект № 7126). Цей Закон частково змінив правила вступу на державну службу.

Метою вказаного законопроекту згідно із пояснювальною запискою є приведення окремих положень законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет Міністрів України» та «Про державну службу» у відповідність зі статтями 106, 116, 118 Конституції України.

Так, прийнятим законом скасовані відкриті конкурси на посади голів місцевих державних адміністрацій та керівників ЦОВВ (що не входять до складу КМУ), а також на посади заступників голів держадміністрацій і керівників централів.

Крім того, вказаним Законом голови місцевих держадміністрацій позбавлені права призначати та звільняти з посад керівників структурних підрозділів апаратів цих адміністрацій, ці функції передано керівникам державної служби (керівникам апаратів).

Різні політичні сили вже надають доволі різні оцінки такому рішенню парламенту. З нашої ж точки зору такий, на перший погляд, алогічний крок, є доволі зрозумілим та виправданим, адже «нові» правила гри не тільки дозволять очільникам відповідних вертикалей влади призначати й звільняти безпосередньо підпорядкованих, підзвітних й підконтрольних їм керівників, але й покладатимуть на них пряму політичну відповідальність не тільки за якість, своєчасність й належність організації роботи відповідної вертикалі влади, а й за результати такої роботи.

Щодо посад голів місцевих державних адміністрацій слід сказати, що як за своєю суттю, так і за характером виконуваних функцій такі посади є політичними, і це було потрібно врахувати ще від початку реформи державної служби. Такий крок, принаймні, був би щирим й викликав би більшу довіру суспільства, ніж імітації відкритих конкурсів.

Стосовно внесення інших змін щодо призначення на посади в місцеві державні адміністрації слід зазначити, що вказані зміни нарешті дозволили привести положення Закону України «Про місцеві державні адміністрації» у відповідність до головної ідеї, закладеної у Законі України «Про державну службу», відповідно до якої призначення на посади державної служби та звільнення з таких посад здійснюється керівником державної служби відповідного органу.

Цікавим є те, що розробниками законопроекту виступили вісім народних депутатів – мажоритарників (які входять до складу депутатської групи «Воля народу»), і те, що законопроект був внесений до ВРУ лише 20 вересня поточного року, а вже 03 жовтня його включили до порядку денного поточної сесії. І вже 09 листопада цього року законопроект майже з першого разу був прийнятий як за основу, так і в цілому (за скороченою процедурою).

А ось за яким сценарієм далі розгортатиметься реформа з децентралізації влади, поки залишається лише гадати.

Може, і ліквідація місцевих державних адміністрацій, і створення замість них префектур з іншими функціями вже не відбудеться?

Без коментарiв

Додати свiй коментар