ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОВАЛ ХАРКІВЩИНИ: 5 ТЕНДЕНЦІЙ ПЕРШОГО КВАРТАЛУ 2017 РОКУ

 

Безсумнівно, залучення іноземних інвестицій – це перспективи розвитку економіки і підвищення якості життя населення. З іншого боку, це свідчення дипломатичних перемог відповідних посадовців, які уповноважені державою на залучення  іноземних  інвестицій  для   розвитку економічного потенціалу відповідної території.

З метою аналізу інвестиційного розвитку Харківщини ми звернулись до порівняння статистичних показників прямих іноземних інвестицій за І квартал 2016 року  (express_05_08 w) і І квартал 2017 року (express_06_01_1), що оприлюднені на офіційному сайті Головного управління статистики Харківської області.

ТЕНДЕНЦІЯ ПЕРША: Закордонні інвестори суттєво зменшили обсяги інвестування у регіон у І кварталі 2017 року

Перша зафіксована нами тенденція – катастрофічне падіння ключової складової прямих інвестицій – розміру акціонерного капіталу, який надійшов в регіон від нерезидентів. Якщо у січні-березні 2016 року в економіку Харківської області іноземні інвестори вклали 133,1 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), то за тотожний період 2017 року цей показник дорівнює 6,6 млн. дол. Отже, фіксуємо падіння у 20 (!!!!!) разів.

ТЕНДЕНЦІЯ ДРУГА: Закордонні інвестори  більш активно «виводять» свої інвестиції з регіону

Паралельно з цим спостерігається і тенденція до «втечі» інвесторів з Харківської області: якщо минулого року за звітній період з регіону вибуло 2,2 млн. дол. акціонерного капіталу нерезидентів, то цього року цей показник збільшився до 4,5 млн. дол.

ТЕНДЕНЦІЯ ТРЕТЯ: Географія інвестицій звужується

«Втеча» інвесторів з регіону має прояв і на рівні географії інвестицій: перелік країн, які інвестували у Харківщину протягом І кварталу 2017 року, скоротився з 66 до 62. Найбільш суттєво цього року зменшився обсяг інвестування з боку Франції (падіння обсягу інвестицій з 840,9 млн. дол. до 13,2 млн. дол.) і Великої Британії (падіння обсягу інвестицій з 270,8 млн. дол. до 91,2 млн. дол.).

ТЕНДЕНЦІЯ ЧЕТВЕРТА: Зафіксовано зменшення обсягу інвестицій з країн ЄС

За даними Головного управління статистики у Харківській області, обсяг унесених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2016р. становив 1663,6 млн. дол. США ( у тому числі, з країн ЄС – 1496,5 млн.дол. інвестицій, з інших країн світу – 167,1 млн.дол.). У І кварталі 2017 року цей показник становить 641,1 млн. дол. США (у тому числі – з країн ЄС унесено 475,9 млн. дол. інвестицій, з інших країн світу – 165,2 млн. дол.). Таким чином, за І квартал 2016 року відсоток інвестицій з країн ЄС становив 90%, а за І квартал 2017 року дорівнює лише 74%.

ТЕНДЕНЦІЯ ПЯТА: Зафіксовано зростання обсягу боргових зобов’язань перед прямими інвесторами

 Заборгованість підприємств прямого інвестування Харківської області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2016р. становила 317,9 млн.дол., а станом на 1 квітня 2017 року становить вже 372 млн. дол.

Одним із пріоритетів розвитку Харківської області у 2017 році визнано залучення іноземних інвестицій. Цей пріоритет визначений головою Харківської обласної державної адміністрації. Чи цей пріоритет “загубився”?

Об’єктивні показники реального стану речей у цій галузі порушують багато питань, здебільшого – до керівництва місцевих державних адміністрацій, які регулюють інвестиційну діяльність. Про яке покращення інвестиційного клімату і збільшення інвестицій йдеться, якщо цифри фіксують суттєвий провал у цьому напрямі розвитку регіону? Про яку довіру європейських партнерів йдеться, якщо європейський інвестор «йде» з Харківської області? Що реально робиться в регіоні для того, щоб працювати на інвестиційний результат? Чому в офіційних виступах посадовці уникають даних офіційної статистики, яка їм «не на руку»? Відповіді на ці та інші питання залишаються незрозумілими.

А виборців, тим часом, продовжують вводити в оману  розповідями про інвестиційне «благополуччя», якого, на жаль, немає…

Для довідки:

Прямі інвестиції – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці – резидента однієї країни (прямого інвестора) здійснювати істотний вплив або контроль на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни (підприємство прямого інвестування). До прямих інвестицій відносять інвестиції, що отримані в рамках концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність; зобов’язання/вимоги за кредитами та позиками, торговими кредитами та інші зобов’язання/вимоги підприємств. Таке визначення прямих інвестицій наведено у методологічних положеннях з організації державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності (методологічні положення укрстат).

Звітність про прямі іноземні інвестиції подають юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, а також філії та постійні представництва нерезидентів в Україні. Така звітність щоквартально подається такими юридичними особами до Головних управлінь статистики в регіонах України.

 

Без коментарiв

Додати свiй коментар