РЕФОРМИ «ПРО ЛЮДСЬКЕ ОКО»?

Дієва система державного управління є одним з основних чинників конкурентоспроможності країни. Саме тому реформа за вказаним напрямом увійшла до першочергових серед тих, що визначені Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020».

Забезпечуючи реалізацію інформаційної політики держави, сьогодні майже кожен з органів державної влади намагається впевнено демонструвати  громадянам успіхи у реформуванні.

Та чи відповідає цій «успішній» обкладинці внутрішній зміст роботи державного апарату у «час реформ»?

Чи зазнала змін методологія державного управління?

Чи бюрократична машина й досі працює за «старою» схемою, як і раніше застосовуючи подвійні стандарти?

Пропонуємо поміркувати над цими питаннями разом.

Загальновідомо, що однією з найважливіших функцій управління є функція контролю, адже саме вона не тільки відіграє важливу роль під час процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, але й дозволяє отримувати інформацію, необхідну для їх своєчасно перегляду та якісного корегування.

Інформаційне агентство «ЕкспертиЗА Реформ» спробувало дослідити чи змінилися за останні три роки підходи до здійснення функції контролю на загальнодержавному рівні на прикладі контролю за діяльністю обласних державних адміністрацій з боку Уряду та Адміністрації Президента України.

Інформація (отримана від Харківської обласної державної адміністрації в рамках Закону України «Про доступ до публічної інформації») про документи, які перебувають на виконанні в обласних державних адміністраціях та потребують систематичного звітування до Уряду та Адміністрації Президента України свідчить про те, що система управління президентською вертикаллю «всередині» ще й досі не зазнала змін.

Так, станом на 01 травня поточного року обласні державні адміністрації звітують до Адміністрації Президента України (далі – АПУ) та Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) більш ніж за 300 (трьомастами) контрольними документами, з яких контролі АПУ складають одну п’яту.

Цікаво, що із загальної кількості документів, за якими облдержадміністрації звітують до АПУ, більше половини (зокрема, 54%) складають контрольні документи, що надійшли за часів каденцій майже усіх попередніх Президентів України (Кучми Л.Д. (3%), Ющенка В.А. (13%), Януковича В.Ф. (38%), за виключенням документів каденції першого Президента України Кравчука Л.М. (оскільки за тих часів місцеві державні адміністрації в їх сучасному стані ще не функціонували).

Не сильно відрізняється й ситуація з контролями облдержадміністрацій, відповіді на які регулярно надсилаються до Уряду, адже лише 56% з них належать до каденції діючого Президента України, а інші 44 % контролів за часом свого надходження знову ж таки належать до  каденцій трьох попередніх Президентів України (Кучми Л.Д. (2%), Ющенка В.А. (12%), Януковича В.Ф. (30%)).

Наявність контролів навіть «за часів Кучми» не викликає здивування, адже найчастіше контрольні документи (листи, доручення, протоколи нарад тощо) стосуються виконання законів, а також нормативно-правових та розпорядчих документів Уряду та Президента України, що регулюють питання у найважливіших сферах життєдіяльності.

Таке звітування прямо передбачено статтею 30 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» разом із наданням облдержадміністраціями Президенту та Уряду своїх пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та системи державного управління.

Разом з тим, серед контролів зустрічаються листи і доручення звичайного організаційного характеру (які перш за все потребують своєчасного перегляду чи взагалі скасування).

Попри все, неабияке занепокоєння викликає той факт, що президентська вертикаль й досі звітує до Уряду та АПУ за дорученнями, підписаними за «часів Януковича»!!!

Не можливо зрозуміти здоровим глуздом те, що три роки поспіль після Революції Гідності та законодавчого закріплення повномасштабного очищення влади в країні від осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, облдержадміністрації й досі звітують про виконання листів й доручень, наданих керівними особами АПУ та Уряду ТИХ ЧАСІВ.

Не є секретом той факт, що саме за «часів Януковича» відбулося планомірне посилення виконавчої гілки влади в цілому та «президентської вертикалі» зокрема.

Тому задекларована під час передвиборчої кампанії Петром Порошенком політика деконцентрації владних повноважень Президента України була й залишається актуальною.

Проте, не судилося…

Адже у переліку контрольних документів, за якими ОДА систематично звітують до АПУ та КМУ, наявні:

– лист АПУ «Щодо надання щомісячної доповіді Президенту України про ситуацію в регіонах» вих. № 9-12/1995 від 26.07.2010 (КАДЕНЦІЯ ЯНУКОВИЧА);

– розпорядження КМУ «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади» № 1912-р від 29.09.2010 (КАДЕНЦІЯ ЯНУКОВИЧА);

– лист КМУ «Щодо Акту про результати комплексного вивчення стану виконання завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і дорученнями Президента України» № 63821/3/1-10 від 15.11.2010 (КАДЕНЦІЯ ЯНУКОВИЧА);

– постанова КМУ «Про затвердження Порядку передачі місцевим державним адміністраціям повноважень органів виконавчої влади вищого рівня та їх повернення» № 740 від 09.10.2013 (КАДЕНЦІЯ ЯНУКОВИЧА) тощо.

Наведене є прикладом подвійних стандартів та зайвий раз свідчить про те, що методологія державного управління «всередині» й досі не зазнала змін. Збереження «тогочасних» форм і методів контролю дає підстави вважати, що деконцентрація президентської влади не відбувається, а публічні висловлювання очільників держави щодо недемократичності «режиму Януковича» – на практиці не відповідають справі. Усе це свідчить про непослідовність і нещирість влади.

На нашу точку зору така ситуація є неприйнятною!!!

Експертиза Реформ пропонуватиме АПУ та Секретаріату КМУ (шляхом направлення відповідних листів) відмовитись від зайвих контролів та скасувати неактуальні доручення.

 

А може все це пояснюється тим, що в Адміністрації Президента України посаду керівника апарату обіймає Дніпров О.С.? 🙂

 

(Довідково: Дніпров О.С. за «часи Януковича» обіймав посади: заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України – керівника апарату Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (01.2013 – 04.2013) та заступника Міністра освіти і науки України – керівника апарату Міністерства освіти і науки України (04.2013 – 02.2015 http://www.president.gov.ua/administration/apu-structure/kerivnyk-aparatu-administratsiyi-prezydenta-ukrayiny).

Запит щодо контрольних документів АПУ.FR12

Відповідь щодо контрольних документів АПУ.FR12

додаток_контрольні документи з АПУ

Запит щодо контрольних документів КМУ.FR12

Відповідь щодо контрольних документів КМУ

додаток_контрольні документи з КМУ

 

Без коментарiв

Додати свiй коментар