НІ ПОПУЛІЗМУ В БОРОТЬБІ З СЕПАРТИЗМОМ!

21 лютого голова ХОДА Юлія Світлична взяла участь у засіданні Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації Харківської області (http://kharkivoda.gov.ua/36/85053 ).

Як зазначає джерело, під час заходу очільниця Харківської ОДА звернула увагу керівників вищих навчальних закладів на «важливість проведення в регіоні роботи з протидії проявам сепаратизму та антидержавницьким заявам».

Зокрема, Юлія Світлична відзначила, що «На жаль, у вищих навчальних закладах Харківщини є непоодинокі випадки проявів сепаратизму – як з боку викладачів, так і з боку студентів. Вважаю це неприпустимим з точки зору захисту національних інтересів і з морально-етичних міркувань. Хочу наголосити, що в разі наявності таких випадків і фактів за неприйняття відповідних заходів керівники будуть нести персональну відповідальність».

Дійсно, відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Сьогоденна політична ситуація в Україні у боротьбі за майбутнє нашої країни вимагає консолідації зусиль усіх представників суспільства: і приватного, і публічного сектору. І саме органи влади завдяки своєму особливому статусу та повноваженням приймати рішення, які є обов’язковими для виконання всіма членами суспільства, мають реальні важелі для спрямування подальшого розвитку ситуації у державі.

Але для досягнення сталого та ефективного результату влада має бути конструктивною, послідовною та принциповою у провадженні державної політики за всіма її напрямами, зокрема, у забезпеченні законності і правопорядку, визначеності у мовному питанні (у якому очільник нашого регіону як раз не завжди дотримується послідовної лінії поведінки), неприпустимості торгових та інших економічних відносин з окупантами тощо.

Суспільно-політичне за своїм характером поняття «сепаратизм» як одна з основних загроз нашій державності залишається таким і досі; його визначення на цей час можна знайти хіба що у словниках; у чинному ж законодавстві воно після 3-х років створення ДНР/ЛНР та російської агресії відсутнє. Чому влада за такий період часу не спромоглася легітимізувати це поняття на нормативному рівні – незрозуміло.

За нинішньої обстановки у державі така ситуація є неприпустимою.

Незважаючи на те, що чинний Кримінальний кодекс України має Розділ І Особливої частини, що містить низку злочинів проти основ національної безпеки України (наприклад, це стаття 109 КК «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», стаття 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України» тощо), на жаль, у ньому і досі відсутня стаття, яка б мала назву або містила склад злочину з формулюванням «прояви сепаратизму».

Це унеможливлює притягнення до кримінальної відповідальної осіб, причетних до вчинення такого суспільно-небезпечного діяння.

Необхідність криміналізації цього явища не підлягає сумніву.

Крім того, використання речниками держави у публічних виступах неточних юридичних конструкцій, чи то за браком необхідних знань, чи то з неуважності, може спричинити формування хибної думки соціуму щодо певних питань.

Прийнятними, зрозумілими і компетентними діями органів влади, зокрема, регіонального рівня, у боротьбі з проявами сепаратизму, на нашу думку, були б наступні:

розробка законопроекту про встановлення кримінальної відповідальності за вчинення дій, що мають ознаки сепаратизму, та з використанням наданих їм чинним законодавством повноважень вжити вичерпних заходів щодо порушення перед суб’єктами законодавчої ініціативи (наприклад, Урядом) питання про внесення його на розгляд до Парламенту;

ініціювання перед Міністерством освіти і науки України питань щодо включення до навчальних програм більшої кількості годин для вивчення історії України, національних традицій, підвищення знань української мови та літератури, патріотичного виховання тощо.

Без коментарiв

Додати свiй коментар