ГО «ЕКСПЕРТИЗА РЕФОРМ» РОЗРОБЛЕНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ

Протиправне заволодіння майновими та іншими корпоративними правами суб’єктів господарювання та/або об’єктами нерухомого майна, перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій різних форм власності, у тому числі їх протизаконне силове захоплення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного або психічного насильства (або з погрозою його застосування), з використанням штучно створеного майнового конфлікту, підроблених або інших нелегітимних документів, незаконних судових чи інших рішень – саме ці дії в Україні із середини 2000 років майже офіційно йменуються РЕЙДЕРСТВОМ.

Зародження цього ганебного явища у нашій країні припало на 90-ті роки,
а його розвиток до особливо небезпечних масштабів відбувся саме у середні 2000-х. Спад хвилі рейдерства був помітно відчутним протягом кількох років, починаючи з 2011-го, але вже з кінця 2015-го рейдерство відродилося в Україні  не тільки із новою силою, але й з новими можливостями.

Серед загальних причин розвитку рейдерства в Україні слід виокремити:

1) недосконалість чинного законодавства України, що регулює процедурні моменти, пов’язані із створенням, веденням та припиненням бізнесу;

2) відсутність у чинному законодавстві України спеціальних норм, які б передбачали кримінальну відповідальність саме за «рейдерство» та його окремі складові, зокрема, за організовані злочинні дії, спрямовані на протизаконне заволодіння корпоративними правами, участь у силовому захопленні підприємств, перешкоджання роботі суб’єктів господарювання з боку окремих володільців корпоративних прав – міноритарних акціонерів тощо;

3) розповсюдженість корупційних схем для реалізації «рейдерських захоплень» за участю або допомогою працівників правоохоронних органів, органів юстиції, суддів;

4) падіння рівня правової культури у бізнес-середовищі.

З метою подолання цього негативного явища протягом минулого десятиріччя на загальнодержавному рівні було вжито низку заходів.

Так, на початку 2007 року при Кабінеті Міністрів України як тимчасовий дорадчий орган була утворена Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств (далі – Міжвідомча комісія) (яка, до речі, до цього часу офіційно не припинена). Аналогічні робочі групи діяли у регіонах при обласних державних адміністраціях.

17 вересня 2008 року Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності були проведені комітетські слухання щодо шляхів подолання рейдерства.

Протягом 2006-2012 років, у тому числі на виконання рішень вказаної вище Міжвідомчої комісії, було розроблено низку законопроектів, спрямованих на протидію незаконному поглинанню та захопленню підприємств (2258, 1101, 3011, 6041, 6213, 6434, 0887), кілька з яких були прийняті Верховною Радою України.

(Довідково: 16 грудня 2006 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів» № 483-V,
17 листопада 2009 року – Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» №1720-VI, 10 жовтня 2013 року – Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» № 642-VII).

Прийняття таких законів стало першими кроками у боротьбі із рейдерськими злочинами, але ж, звісно, їх виявилося недостатньо.

Як відомо, життя не стоїть на місці, – із початком застосування новітніх електронних технологій на державному рівні (запровадження державних електронних реєстрів) на допомогу рейдерам прийшли нові технології.

Поряд із змінами у чинному законодавстві України, спрямованими на спрощення процедур у сфері реєстрації бізнесу, набули поширення випадки незаконного заволодіння корпоративними правами та бізнес-нерухомістю за допомогою махінацій з реєстрами.

Крім того, у зв’язку викладенням у минулому році за ініціативою Мін’юсту у новій редакції обох Законів з питань державної реєстрації (як нерухомості, так і бізнесу), частина попередніх антирейдерських напрацювань була втрачена,
а ризики вчинення недобросовісних дій у відношенні суб’єктів господарювання, власників корпоративних прав та нерухомості суттєво збільшились.

Докладніше про це ГО «ЕкспертиЗА Реформ» вже писала у статті: «Відродження рейдерства в Україні»  https://www.facebook.com/expertreform/posts/1008209849269548:0), з якої почалася активна робота нашої громадської організації над проектом «Підвищення безпеки ведення бізнесу в Україні», в рамках якого й відбулося розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення безпеки ведення бізнесу» (далі – Законопроект).

Під час роботи над Законопроектом було прийнято до уваги, що на початку цього року до Верховної Ради України вже було внесено два законопроекти, спрямовані на протидію окремим механізмам рейдерських захоплень, зокрема, законопроект № 1864 від 27.01.2015 «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств та запобігання рейдерству» та законопроект № 4216 від 14.03.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню господарських товариств». На сьогодні вказані законопроекти перебувають на розгляді у комітетах, а один з них (4216) 31 травня поточного року навіть був включений до порядку денного Верховної Ради України для розгляду у першому читанні (проте, нажаль його розгляд так і не відбувся).

З метою доповнення вже існуючих законопроектних напрацювань та забезпечення таким чином комплексного вирішення проблеми рейдерства
Громадською організацією «ЕкспертиЗА Реформ» у розробленому Законопроекті

особливу увагу приділено саме питанням кримінальної відповідальності за вчинення найбільш розповсюджених протизаконних дій, що вчиняються під час реалізації так званих «рейдерських схем».

Так, у запропонованому Вашій увазі Законопроекті з метою забезпечення захисту від таких протиправних дій підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності передбачено удосконалення назви та диспозиції чинної на сьогодні статті 341 Кримінального кодексу України, яка на сьогодні передбачає кримінальну відповідальність лише за захоплення державних або громадських будівель чи споруд.

Крім того, законопроектом передбачено доповнення Кримінального кодексу України п’ятьма новими складами злочинів.

Зокрема, з метою запровадження кримінальної відповідальності за внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстрів нерухомості та бізнесу (Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державного реєстру прав на нерухоме майно) пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтями 206-1 та 206-3.

З метою забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності як «організаторів», так і «учасників-виконавців» протизаконних силових захоплень підприємств, установ та організацій Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 260-1 «Найманство у господарських та корпоративних конфліктах». На сьогодні у більшості випадків учасники таких протизаконних дій (так звані «тітушки») у найкращому випадку притягуються до відповідальності лише за хуліганство, а організатори, які не беруть безпосередньої участі у силових захопленнях, взагалі залишаються безкарними.

Задля унеможливлення використання під час силових захоплень підприємств суб’єктів охоронної діяльності (охоронних фірм, агентств тощо) пропонується передбачити відповідні обмеження у Законі України «Про охоронну діяльність», та одночасно з цим встановити й кримінальну відповідальність за порушення таких обмежень. З цією метою Законопроектом передбачено доповнити Кримінальний кодекс України статтею 206-2 «Порушення обмежень в охоронній діяльності».

Доволі розповсюдженою негативною практикою серед працівників правоохоронних органів є свідома бездіяльність під час виконання службових обов’язків, зокрема, невжиття працівниками правоохоронних органів передбачених законодавством заходів з метою негайного припинення суспільно небезпечних дій, що вчиняються у їх присутності та пов’язані із посяганням на життя і здоров’я людей, вчиненням нападу і захопленням будівель, споруд чи інших об’єктів громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності. З метою викорінення такої негативної практики, що фактично допомагає рейдерам, Законопроектом передбачено притягнення працівників правоохоронних органів до кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

При розробці вказаного Законопроекту ГО «ЕкрертиЗА Реформ» свідомо не торкалася спеціальних норм, що регулюють процедури реєстрації  нерухомого майна та бізнесу, адже саме цьому має бути присвячен проект Закону, над яким  наразі працює відповідна робоча група, створена при Міністерстві юстиції України.

Проте, слід зазначити, що ГО «ЕкспертиЗА Реформ» дотримується жорстокої позиції стосовно необхідності розгляду спорів, пов’язаних із  державною реєстрацією нерухомості та бізнесу саме судами, а не Міністерством юстиції України та його територіальними органами.

Слід зазначити, що яскраво презентована Мін’юстом «власноручна відмова» від функцій у сфері державної реєстрації (так звана «демонополізація») виявилась такою лише на словах: передавши значну частину роботи, а отже витрат та відповідальності, іншим суб’єктам, взамін Мін’юст отримав майже необмежені повноваження – можливість переглянути будь-яку реєстраційну дію, скасувати її та забезпечити внесення іншого запису до реєстрів протягом доби.

Серед професійної спільноти правників на сьогодні сформовані дві   діаметрально протилежні точки зору з приводу безпрецедентного наділення одного з центральних органів виконавчої влади, а саме Мін’юсту, обсягом повноважень, які раніше міг виконати тільки суд. (http://www.arbitrazhnik.com.ua/glavnaja/news/my-udarim-po-rejderstvu-memorandumom-napuzhaem-ego-sms-kami.html ;

http://korrespondent.net/business/realestate/3725462-rasstrelnyi-reestr-volna-reiderstva-v-ukrayne

http://www.epravda.com.ua/columns/2016/08/3/601266/?utm_source=Viber&utm_medium=Chat&utm_campaign=Private ;

http://www.epravda.com.ua/columns/2016/08/4/601356/)

Зовсім не дивно, що серед прибічників залишення контрольних повноважень за Мін’юстом і навіть їх посилення, є керівництво Мін’юсту (Павло Петренко, Наталія Севостьянова), й у тому числі очільник так званої «антирейдерської комісії Мін’юсту» – Павло Мороз.

ГО «ЕкспертиЗА Реформ» як від початку запровадження таких нововведень, так і на сьогодні дотримується позиції щодо наявності занадто великих корупційних ризиків при залишенні за Мін’юстом належних йому на сьогодні контрольних повноважень.

(http://www.expertreform.com.ua/2016/07/06/udar-min-yustu-po-rejderah-my-zhyvemo-u-riznyh-realnostyah/  http://www.expertreform.com.ua/2016/03/ )

Саме тому у Законопроекті пропонується внесення змін до чинних на сьогодні законів з питань державної реєстрації нерухомого майна та бізнесу у частині, що стосується порядку оскарження рішень, дій або бездіяльність державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації, зокрема, щодо розгляду таких скарг виключно судами.

А ЯК ВВАЖАЄТЕ САМЕ ВИ?

– який орган має розглядати скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора?

– яких ще змін потребує законодавство України та що саме слід зробити, щоб У РЕЙТИНГУ «ЛЕГКІСТЬ ВТРАТИ БІЗНЕСУ» Україна не стала лідером?

Запрошуємо поміркувати на цим разом!

Будемо раді отримати Ваші думки щодо цього у будь-якій зручній для Вас формі: у коментарях на сторінці ЕкпертиЗА Реформ у Fb, на e-mail: expertreform@gmail.com

Із текстом законопроекту та порівняльною таблицею до нього можна ознайомитися за посиланнями:

zakonoproekt-go-ekpertyza-reform-shhodo-protydiyi-rejderstvu-0

porivnyalna-tablytsya-do-zakonoproektu-go-ekspertyza-reform-shhodo-protydiyi-rejderstu-0

 

Без коментарiв

Додати свiй коментар