ілюзія покращення або обіцяного три роки чекають

Одним із лідерів обговорення наразі є ухвалений 10 грудня 2015 року Верховною Радою України новий Закон України «Про державну службу» № 889-VIII (далі – новий Закон), який повинен набрати чинності вже 1 травня цього року. Він прийде на зміну чинному на сьогодні одноіменному Закону, за яким представники сфери державного управління живуть аж з 1993 року.

Як зазначалось розробником нового Закону про державну службу – Національним агентством України з питань державної служби – у пояснювальній записці до проекту Закону (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54571), він враховує прогресивні вітчизняні напрацювання та успішний досвід реформ у європейських країнах, насамперед Республіці Польща, а також рекомендації та концептуальні засади професійної державної служби, визначені експертами програми SIGMA/ОЕСР за підсумками проведених експертних місій і отриманого за їх результатами листом від 24 грудня 2014 року № Ares (2014) 4356107 Звіту з оцінки проекту Закону, відповідно до якого проект Закону визнано таким, що узгоджується з Європейськими принципами державного управління.

Розробники позиціонували новий Закон як якісно новий рівень регулювання праці державних службовців, зокрема у питаннях визначення розмірів її оплати (до речі, саме це нагальне питання і було причиною того, що Закон 2011 року щороку відтерміновувався і так і не вступив у силу – оскільки у ньому були закладені таки норми визначення розміру заробітної плати працівникам державних органів, що виявилися не підйомними для бюджету з урахуванням сучасного стану розвитку економіки України).

Новий Закон обіцяє державним службовцям оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу та передбачає якісно нові правила визначення розміру заробітної плати державних службовців, щоб зрозуміти які потребується не декілька хвилин, а може і всі декілька годин та справжній зарплатний калькулятор. Спробуємо розібратися.

По-перше, для обчислення розмірів посадових окладів усі посади державної служби поділені на 9 груп оплати праці. До першої групи оплати праці належатимуть посади керівники державних органів і прирівняні до них посади (тобто найвищі посади у будь-якому органі), а до останньої, дев’ятої групи належатимуть посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади (найнижчі посади в державному органі). Відповідно перша група оплати праці передбачає найбільші розміри посадових окладів, а дев’ята  – найменші).

По-друге, заробітна плата також залежатиме від юрисдикції органу, у якому працюють державні службовці. Для цього державні органи поділені ще на три групи: 1) юрисдикція яких поширюється на всю територію України (наприклад, Секретаріат Кабінету міністрів України, Міністерство юстиції України), на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя (наприклад, Полтавська обласна державна адміністрація) або на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (наприклад, Сумська районна державна адміністрація Сумської області).

Частиною 3 статті 51 нового Закону навіть передбачено обов’язкове правило, якого має додержуватися Уряд під час визначення схеми посадових окладів держслужбовців при підготовці проекту закону про Державний бюджет на кожен наступний рік. Відповідно до цього правила мінімальний розмір посадового окладу групи 1 (для найвищої посади державної служби) має становити не більше семи мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 (для найнижчої посади державної служби).

При цьому, мінімальний розмір посадового окладу групи 9(для найнижчої посади державної служби), не може бути менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Враховуючи, що станом на 1 травня цього року розмір мінімальної заробітної плати складатиме 1450 грн., посадовий оклад державного службовця найнижчого рівня (спеціаліста державного органу) мав би становити 2 900 грн.

На жаль, Законотворці одразу передбачили відтермінування цієї норми. Посадовий оклад, який буде становити не менш двох розмірів мінімальної заробітної плати, державні службовці, які займають посади найнижчого рівня, зможуть отримати лише з 01 січня 2019 року (п. 1 Перехідних положень Закону).

До цього часу, п. 14 Перехідними положеннями Закону передбачено поступове збільшення мінімального розміру посадового окладу групи 9, що має становитиме:

з 1 січня 2017 року – 1,25 розміру мінімальної заробітної плати;

з 1 січня 2018 року – 1,5 розміру мінімальної заробітної плати;

з 1 липня 2018 року – 1,75 розміру мінімальної заробітної плати.

Проілюструємо ці коефіцієнти прикладами. Для зручності пропонуємо дивитись таблицю (додається). За базу розрахунку для посадового окладу групи 9 візьмемо мінімальний розмір заробітної плати, передбачений Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» станом на 1 грудня 2016 року (як теоретично найбільш наближений розмір мінімальної заробітної плати до першого підвищення посадових окладів цієї групи державних службовців) – він становитиме 1 550, 00 грн.

Отже, зараз мінімальний оклад державного службовця (для прикладу, спеціаліста районної державної адміністрації або районного чи міського територіального органу міністерства) становить 1 378 грн., з 1 травня цього року (з дати набрання чинності Законом) він складатиме 1 450 грн., з 1 січня 2017 року (з першого підвищення посадових окладів державних службовців групи 9) – 1 938 грн., з 1 січня 2018 року – 2 325 грн., з 1 липня 2018 року – 2 713 грн., і з 1 січня 2019 року – аж 3 100 грн. (до уваги не взято можливе підвищення розміру мінімальної заробітної плати, оскільки на цей час воно нам невідомо). Тож, як бачимо, підвищення не таке вже й глобальне. Хоча чекати його доведеться майже три роки.

Проте, якщо спробувати розрахувати розміри посадових окладів державних службовців найвищої категорії, то матимемо наступний результат: зараз в якості прикладу для одного з найвищих розмірів посадових окладів, передбачених чинним законодавством, візьмемо найбільший посадовий оклад працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, які відповідно до нового Закону належать до посад державної служби групи 1 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. На сьогодні такий розмір  посадового окладу працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України визначений постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і на цей час складає 3 383 грн. Як бачимо, різниця з посадовим окладом простих спеціалістів не така велика.

З урахуванням задекларованих Законом правил щодо співвідношення розмірів посадових окладів та беручи до уваги наведені вище розрахунки, найвищий посадовий оклад державного службовця групи 1 має складати:
з 1 січня 2017 року (з першого підвищення розміру посадового окладу групи 9
у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення) – 13 563 грн., з 1 січня 2018 року – 16 275 грн., з 1 липня 2018 року – 18 988 грн., і з 1 січня 2019 року – 21 700 грн. Отже, різниця з мінімальними розмірами посадових окладів просто колосальна.

І що цікаво – стосовно цього положення у Законі відсутні будь-які застереження щодо відтермінування або пропорційного та поступового підвищення розміру посадових окладів для державних службовців найвищої категорії. Отже, для сильних світу цього передбачений повний пакет гарантій.

Так, у чому ж покращення для звичайного державного службовця?

Чи дійсно новий Закон спроможний подолати побутову корупцію?

РОЗМІРИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

станом на 01 січня 2016 року у порівнянні з приблизними розмірами посадових окладів,

 передбаченими новим Законом про державну службу

 

 

 

Посадовий оклад станом на

01 січня 2016 року

Посадовий оклад***

станом на

01 січня 2017 року

Посадовий оклад*** станом на

01 січня 2018 року

Посадовий оклад*** станом на

01 липня 2018 року

Посадовий оклад**** станом на

01 січня 2019 року

1 група

(посади, найвищі за оплатою праці)

 

 

3 383 грн.*

(протягом 2016 року

має залишитися незмінним)

 

13 563 грн.***

(1550 х 1,25х7)

 

16 275 грн.***

(1550 х 1,5 х 7)

 

18 988 грн.***

(1550 х 1,75 х 7)

 

21 700 грн.****

(1550 х 2 х 7)

9 група

 

(посади, найнижчі за оплатою праці)

 

 

1 378 грн.**

 

(1 450 грн – на 01.05.2016)

 

(1 550 грн – на 01.12.2016)

 

 

1 938 грн.***

(1550 х 1,25)

 

 

2 325 грн.***

(1550 х 1,5)

 

 

2 713 грн.***

(1550 х 1,75)

 

 

3 100 грн.****

(1550 х 2)

 

В зазначеній таблиці наведені приблизні розміри найбільших та найменших посадових окладів, передбачених ст.51 Закону України «Про державну службу» (від 10 грудня 2015 року № 889-VIII). Базою для розрахунків є мінімальний розмір заробітної плати, визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

 

* розмір максимального посадового окладу найвищих посад державної служби розраховано виходячи з найбільшого розміру посадового окладу, передбаченого Схемою посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів (визначених у додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 зі змінами)

 

** розмір мінімального посадового окладу найнижчих посад державної служби розраховано виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» станом на 01 січня 2016 року (що складає 1378, 00 грн.)

 

*** розмір посадового окладу розраховано виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» станом на 01 грудня 2016 року (що складає 1550, 00 грн.), за формулою, передбаченою частиною 3 статті 51 Закону України «Про державну службу» (від 10 грудня 2015 року № 889-VIII), з урахуванням коефіцієнту, встановленого пунктом 14 Перехідних та прикінцевих положень Закону (№ 889-VIII)

 

**** розмір посадового окладу розраховано виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого Законом України «Про державну службу» станом на 01 грудня 2016 року (що складає 1550,00 грн.), за формулою, передбаченою частиною 3 статті 51 Закону України «Про державну службу» (від 10 грудня 2015 року № 889-VIII), з урахуванням пункту 1 Перехідних та прикінцевих положень Закону (№ 889-VIII) (мінімальний розмір посадового окладу групи 9 = 2 розміри мінімальної заробітної плати)  (мінімальний розмір посадового окладу групи 1 = 2 розміри мінімальної заробітної плати  х 7)

Без коментарiв

Додати свiй коментар