ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ В УКРАЇНІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ?

26 липня на сайті Міністерства юстиції України у розділі «Електронні консультації з громадськістю» з’явилось повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про публічні консультації» та проведення його публічного обговорення для забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо зазначеного проекту Закону (http://old.minjust.gov.ua/51435 ).

скрин МЮУ

Таке ж повідомлення було оприлюднене і на Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/3066 ).

viber image (2)

Обговорення законопроекту триватиме до 22 серпня.

Цікава ситуація виходить з цього і ось чому.

Ідея розробки цього законопроекту базується на Плані дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1176-р. Цей План наголошує, зокрема, що сьогодні Україна вимагає невідкладного впровадження принципів відкритого урядування, відповідальності органів державної влади перед суспільством, підзвітності та підконтрольності громадянам.

План містить окрему позицію у розділі «Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики» – підготовку та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення. Головним виконавцем цього заходу було визначено Мін’юст, співвиконавцями – Мінрегіон, Державне агентство з питань електронного урядування, Адміністрацію Держспецзв’язку. Строк його виконання – травень 2015 року.

Дійсно, на початку 2015 року почалась активна робота щодо розробки відповідного законопроекту: 28 січня при Міністерстві юстиції була створена робоча група з підготовки проекту закону, до складу якої увійшли як представники органів влади, так і представники інститутів громадянського суспільства. До участі у розробці проекту також долучені представники Офісу координатора проектів ОБСЄ в Україні, який опікується питаннями залучення громадськості до формування державної політики.

17 березня 2015 року відбулась зустріч Міністра Кабінету Міністрів України Ганни Онищенко з представниками громадських організацій аналітичного спрямування, яка була присвячена обговоренню механізму взаємодії Уряду, органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства; 19 березня на базі Комунікативного центру Уряду у режимі відеоконференції відбулось експертне обговорення з теми «Актуальні питання взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства» за участі представників громадськості. Крім того, протягом 2015 року неодноразово проводились засідання робочої групи, а у вересні під егідою Офісу координатора проектів ОБСЄ в Україні відбулась серія регіональних круглих столів.

Декілька значних заходів відбулись і навесні цього року – зокрема, у березні знову відбулась експертна зустріч з громадськістю у режимі відеоконференції під головуванням Міністерства юстиції України, а у травні в Офісі координатора проектів ОБСЄ в Україні пройшов розширений круглий стіл за участі як членів робочої групи, так і інших зацікавлених представників громадських організацій.

Крім цього, протягом 2015-2016 років проект ще додатково декілька разів виносився на публічне обговорення через Урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/img_lst/2778 ).

За результатами всіх проведених заходів було підготовлено текст проекту Закону України, що отримав назву «Про публічні консультації».

Громадська організація «ЕкспертиЗА реформ» з 2016 року була залучена до роботи над удосконаленням тексту цього законопроекту, наші представники приймали участь і у березневій відеконференції (https://www.facebook.com/expertreform/posts/961056503984883 ), і у травневому круглому столі (https://www.facebook.com/expertreform/photos/a.955829301174270.1073741826.955829244507609/1012697465487453/?type=3 ). За результатами участі у кожному із заходів нашою організацією направлялися пропозиції щодо доопрацювання тексту законопроекту.

Зазначимо, що проект Закону України «Про публічні консультації»  має ряд суттєвих переваг у порівнянні із постановою Кабінету Міністрів України  від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», яка на цей час є майже єдиним нормативно-правовим актом, що регулює питання врахування думки представників інститутів громадянського суспільства під час підготовки проектів нормативно-правових актів органами виконавчої влади, у тому числі місцевими, та прийнятті ними рішень (не рахуючи окремих норм Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

Так, проектом передбачається запровадження проведення публічних консультацій під час підготовки проектів нормативно-правових актів, документів державної і регіональної політики та з питань місцевого значення (концепцій, стратегій, програм, планів заходів, що готуються на їх виконання тощо) суб’єктами владних повноважень з метою врахування громадської думки для збалансування публічних та приватних інтересів. У разі прийняття закон  поширюватиме свою дію не тільки на органи виконавчої влади, а й на Президента України та Верховну Раду України, а також органи місцевого самоврядування.

Законопроект чітко регламентує всю процедуру проведення публічних консультацій, обов’язки розробника проекту акту та, ЩО ВАЖЛИВО, – його відповідальність у разі порушення встановлених законом норм.

З урахуванням необхідності внесення деяких суто редакторських правок, законопроект має цілісний вигляд, логічну структуру та передбачає, окрім іншого, внесення коригуючих змін до інших актів чинного законодавства, а також відповідні доручення Кабінету Міністрів України, які необхідно буде виконати у зв’язку з його прийняттям.

Така редакція проекту могла би вже бути схвалена робочою групою та керівництвом Мінʼюсту та направлена на міжнародну експертизу (на необхідності проведення якої було наголошено представниками Офісу координатора проектів ОБСЄ в Україні).

Оскільки згідно з показниками Індексу світової конкурентоспроможності Світового економічного форуму (за 2016 рік) Україна посідає 98 місце в категорії «прозорість формування державної політики», очевидно, що така ситуація вимагає якнайшвидшого вирішення.

Проте, робота над остаточним доопрацюванням тексту законопроекту все відкладається, що, звичайно, гальмує його подальше проходження.

Зовсім незрозуміло, навіщо Міністерство оголосило про чергове публічне обговорення законопроекту на цій стадії його готовності. Адже так можна робити і до нескінченності.

При чому, протягом останніх десь місяців шести текст проекту суттєво майже не змінюється, адже бачення щодо його змісту та кола суспільних відносин, яке він має охопити, вже є достатньо усталеним, а технічні правки, що пропонуються, не мають істотного значення.

Чим довше проект перебуватиме на обговоренні, тим довше він потраплятиме на міжнародну експертизу та, відповідно, не зможе бути винесений Міністерством юстиції України як його фактичним розробником для розгляду та схвалення на засідання Уряду та, у разі його позитивної оцінки, – внесений Кабінетом Міністрів України як суб’єктом законодавчої ініціативи до  Верховної Ради України.

Отже, фактично, робота щодо підготовки проекту Закону України «Про публічні консультації» застрягла на одному місці.

Таким чином, як безпосередні учасники процесу з громадського обговорення цього проекту Закону України, можемо сказати, що складається таке враження, що робота щодо подальшого просування цього законопроекту гальмується свідомо.

При чому, зауважимо, що Міністерство юстиції України при нагоді дуже оперативно приймає інші нормативні акти з потрібних йому питань, іноді навіть настільки оперативно, що навіть нехтує встановленою законодавством вимогою щодо оприлюднення проекту нормативного акту та проведення його публічного обговорення.

Добре відомо, що і вказана вище постанова Кабміну 996, і частина 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної влади» зобов’язують суб’єктів нормотворення проводити консультації з громадськістю з приводу проектів нормативно-правових актів.

Так, на офіційному веб-сайті Мінʼюсту є спеціальний розділ «Консультації з громадськістю» (http://old.minjust.gov.ua/consultations ), який містить рубрики «Публічні громадські обговорення», «Електронні консультації з громадськістю», а також посилання на Урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада», на якому Міністерство також може оприлюднювати як проекти своїх наказів, так і проекти актів Уряду, Законів, що він розробляє.

Проте, якщо передивитися наповнення цих веб-сторінок, то можна побачити, що вони майже не наповнюються. Не побачимо ми там проектів наказів ні «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань», ні «Про внесення змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги», ні «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», ні «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи» (який наразі оскаржується нашою громадською організацією у судовому порядку з мотивів його невідповідності вимогам законодавчих актів вищої сили, в тому числі і з підстави його неоприлюднення для громадського обговорення), ні інших гучних наказів Міністерства нормативно-правового характеру, що мали б оприлюднюватися в обов’язковому порядку.

Не дотримує Мінюст цих вимог і щодо актів Кабінету Міністрів України, розробниками яких він є. Таким чином, з порушенням зазначених вище законодавчих вимог щодо громадського обговорення були прийняті постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 348 «Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції» та № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», від 11 лютого 2016 року № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців» (яка також оскаржується нашою громадською організацією у судовому порядку) та № 99 «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги».

Тож, зрозуміло, чому проекту Закону України «Про публічні консультації», який саме і встановлює обов’язок проведення публічного обговорення проектів всіх нормативно-правових актів та передбачає юридичну відповідальність розробника акту у разі невиконання цієї вимоги, не дають ходу.

Звичайно, є ще варіант, що проекти цих актів десь таки оприлюднюються, просто у настільки таємному місці, що представники громадськості просто не можуть його знайти.

ЕкспертиЗА реформ вже наголошувала на цих порушеннях у одній із своїх публікацій – «ІЛЮЗІЯ РЕФОРМ» В РОБОТІ УРЯДУ» (https://www.facebook.com/expertreform/posts/1041842809239585 ).

Проте, представники влади продовжують нехтувати вимогами чинного законодавства і не несуть за це ніякої відповідальності.

Без коментарiв

Додати свiй коментар